fbpx

Se vores åbningstider for påsken her

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Storgaard Biler A/S (herefter ’Virksomheden’) behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Storgaard Biler A/S
Ribevej 1

gdpr@storgaardbiler.dk
75 17 36 22

CVR: 24210790

Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med “*” er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan levere produkter og services til dig, som du ønsker.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden www.storgaardbiler.dk og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

2. Beskrivelse af handlingen

I det følgende beskrives hvordan vi behandler de forskellige data, vi har om dig.

Afsnittet dækker forretningsområderne salg og leasing, finansiering og leasing, eftersalg, opfølgning og serviceindkaldelser og marketing.

Salg og finansiering

Formål
a) Personoplysninger anvendes til at udarbejde tilbud på biler og motorcykler, som du har anmodet om, til bestilling af din bil eller motorcykel hos fabrikkerne, til salg og indregistrering af biler og motorcykler, til vurdering af din brugte bil, til forsikring af biler og motorcykler, samt til brug for udarbejdelse af køresedler i forbindelse med prøveture efter anmodning fra dig.

b) Personoplysninger anvendes til eksport af biler og motorcykler, levering/afhentning og klargøring af biler og motorcykler samt til transport og flytning af bestilte biler/motorcykler.

c) Personoplysninger anvendes til kreditvurdering i forbindelse med kontooprettelser

d) Personoplysninger anvendes til generel kommunikation og support i forbindelse med levering af vores ydelser, samt understøttelse af vores relation til dig.

e) Videoovervågning: Der kan af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse være videoovervågning på vores lokationer.

f) Statistik: Personoplysninger anvendes derudover til at udarbejde interne statistikker over solgte biler

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

– Almindelige personoplysninger:
Navn*, adresse*, email, telefonnummer, kørekort*, kundenummer, foto/video, sygesikringsbevis*, underskrift*, ordrenummer, CPR-nr.*, registreringsnummer*, registreringsattest, stelnummer*, oplysninger om og evt. billede af det købte produkt, oplysninger om evt. gæld i bilen*, fakturadata*, din oplevelse, tekniske data fra din bil*, betalingsoplysninger, forsikringsoplysninger*, stillingsbetegnelse, oplysninger om registrering i kreditoplysningsbureau, billeder fra videoovervågning

– Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, herunder færdselsloven, i forbindelse med prøvekørsler.

Derudover kan der i visse tilfælde ske behandling af yderligere personoplysninger af mere privat karakter, herunder oplysninger om fritidsinteresser, ferierejser og andre oplysninger, som du vælger at give os. Vi skal understrege, at vi ikke aktivt efterspørger disse oplysninger og således kun behandler dem i det omfang, du frivilligt vælger at dele sådanne oplysninger med os.

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
– Direkte fra dig
– Offentlige myndigheder, herunder politiet, i tilfælde af evt. overtrædelse af færdselsloven under prøvekørsel
– Banker og finansieringsinstitutter (oplysninger om restgæld i biler, vi køber)
– Kreditoplysningsbureauer
– Behandlingsgrundlag

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
– Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
– Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse).
– De retlige forpligtelser i denne forbindelse følger af Lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer, § 7d, samt Bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører, §§ 4-6.
– Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os).

De legitime interesser der forfølges, er:
i) Vores interesse i at sikre, at vi kan levere en god service til dig, herunder at vi løbende kan forbedre vores service på baggrund af tilbagemeldinger fra dig
ii) vores interesse i at kunne tilbyde dig betalings- og kreditvilkår, der er tilpasset din økonomiske situation
iii) vores interesse i at kunne kommunikere effektivt med dig, herunder at kunne målrette markedsføring og anden kommunikation i forhold til dine interesser
iv) vores interesse i at føre statistikker over solgte biler m.m. til internt brug

– Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme
– §11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-numre

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
– Fabrikkerne, hvor biler og motorcykler produceres
– Koncernselskaber
– Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører
– Samarbejdspartnere, herunder til bilvurdering, tilfredsundersøgelser, ekstern klargøring af biler, engrosopkøbere, leasingselskaber, mellemhandlere, transportfirmaer.
– Finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder banker og finansierings- og forsikringsselskaber.
– Offentlige myndigheder, herunder SKAT
– Politi og parkeringsselskaber i forbindelse med bøder og afgifter relateret til din brug af en lejebil

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
– Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Undtagelser
– Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da
– Køresedler (oplysninger om prøveture) opbevares i 5 år
– Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid
– Videooptagelser slettes efter 30 dage

Finansiering og leasing

Formål
a) Personoplysninger anvendes til at indhente tilbud og bistå dig med indgåelse af aftaler med finansierings- og leasingselskaber om finansiering, herunder leasing af biler eller motorcykler og motorcykler, eksport af biler, levering/afhentning og klargøring af biler og motorcykler samt til transport og flytning af bestilte biler/motorcykler. Vi indsamler alene disse oplysninger med henblik på videregivelse til finansierings- og leasingselskaber.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:
– Navn*
– Adresse*
– Email
– Telefonnummer
– Kørekort*
– Sygesikringsbevis*
– Underskrift*
– CPR-nr.*

– Registreringsnummer*
– Registreringsattest*,
– Stelnummer*
– Oplysninger om det købte produkt*
– Fakturadata*

– Civilstand*
– Husstandsoplysninger*
– Betalingsoplysninger*
– Oplysninger om din økonomi*
– Forsikringsoplysninger*
– Stillingsbetegnelse*

Kilde
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
– Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
– Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
– §11 i databeskyttelses-loven vedrørende CPR-numre

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
– Finansierings- og leasingselskaber

Opbevaring
Oplysningerne slettes når det er bekræftet, at finansierings- eller leasingselskabet har modtaget oplysninger.

Eftersalg

Formål
a) Personoplysninger anvendes til udarbejdelse af tilbud, værkstedsbesøg, service, syn af køretøjer, reparation af biler og motorcykler, aflevering af biler og motorcykler, bilopbevaring, transport af biler og motorcykler, mobilitetsservice og vejhjælp samt bestilling og opbevaring af hjul.
b) Personoplysninger anvendes til kreditvurdering i forbindelse med kontooprettelser.
c) Personoplysninger anvendes til levering af lejebiler samt brug af demobiler, da der kan ske overvågning af din placering i forbindelse med brug heraf.
d) Videoovervågning: Der kan være af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse være videoovervågning på vores lokationer.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
– Almindelige personoplysninger:
Navn*, adresse, email, telefonnummer, kundenummer, ordrenummer*, kørekort*, betalingsoplysninger
Registreringsnummer*, stelnummer*, registreringsattest, oplysninger om bilens tilstand*, billeder af bilen*, tekniske data fra bilen*, din geografiske placering i forbindelse med leje- og demobiler, Oplysninger om registrering i kreditoplysningsbureau* (kun i forbindelse med kontooprettelse), Forsikringsoplysninger*, taksatorrapporter*, kundens oplevelse, Billeder fra videoovervågning

– Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven under prøvekørsler, samt i de tilfælde, hvor sådanne personoplysninger oplyses af forsikringsselskaber i forsikringssager, hvor vi udfører reparationer

Kilde
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
– Direkte fra dig
– Fra fabrikkerne (bil- og motorcykelproducenterne)
– Forsikringsselskaber
– Redningsvirksomheder
– Politiet
– Kreditoplysningsbureauer

Behandlingsgrundlag
– Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
– Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse). De retlige forpligtelser i denne forbindelse følger af Lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer, § 7d, samt Bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører, §§ 4-6.
– Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os).

De legitime interesser der forfølges, er:
i) Vores interesse i at sikre, at vi kan levere en god service til dig, herunder at vi løbende kan forbedre vores service på baggrund af tilbagemeldinger fra dig
ii) Vores interesse i at kunne tilbyde dig betalings- og kreditvilkår, der er tilpasset din økonomiske situation
iii) Vores interesse i at kunne kommunikere effektivt med dig, herunder at kunne målrette markedsføring og anden kommunikation i forhold til dine interesser
iiiv) Vores interesse i at føre statistikker over solgte biler m.m. til internt brug

– Artikel 10, jf. §8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
– Fabrikkerne, hvor biler og motorcykler produceres
– Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, dækhoteller.
– Samarbejdspartnere, herunder leasingselskaber, klargøringsfirmaer, transportfirmaer, forsikringsselskaber, brancheorganisationen Forsikring & Pension, redningsvirksomheder, autolakerer m.m.
– Finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder forsikringsselskaber.
– Politi og parkeringsselskaber i forbindelse med bøder og afgifter relateret til din brug af en lejebil

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
– Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Undtagelser:
– Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da
– Køresedler (oplysninger om prøveture) opbevares i 5 år
– Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid
– Videooptagelser slettes efter 30 dage

Opfølgning og serviceindkaldelser

Formål
a) Personoplysninger anvendes til opfølgning på salg og værkstedsbesøg via kundetilfredsundersøgelser.
b) Personoplysninger anvendes til at udsende serviceindkaldelser samt til at kontakte dig for at oplyse om udløb af garanti

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
– Almindelige personoplysninger:
Navn*, adresse*, email*, kundenummer, stelnummer, telefonnummer*, din oplevelse, oplysninger om det købte produkt, fakturaoplysninger, oplysninger om garanti*, registreringsnummer*

Kilde
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
– Direkte fra dig
– Fra fabrikkerne (bil- og motorcykel producenterne)
– Koncernselskaber

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
– Artikel 6.1.a (samtykke)
– Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os). Den legitime interesse, der forfølges, er vores interesse i opfølgning på salg og værkstedsbesøg og heraf følgende forretningsudvikling

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
– Fabrikkerne, hvor biler og motorcykler produceres
– Koncernselskaber
– Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører
– Samarbejdspartnere, herunder i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
– Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Undtagelser:
– Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid

Marketing
Formål
Personoplysninger anvendes til tilmelding til og afholdelse af events, kørekurser m.m. for kunder, samt til brug for presseture og udlån af pressebiler til journalister.
b) Sociale medier: Personoplysninger anvendes til markedsføring via sociale medier i forbindelse med events, køb af biler og motorcykler m.m.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:
– Navn, adresse, email, kundenummer, telefonnummer, CPR-nr., pasoplysninger, kørekort, dine interesser, evt. allergier, betalingsoplysninger, information om pårørende, billeder af bilen og evt. dig.

Følsomme oplysninger:
– Helbredsoplysninger til brug for evt. særlig hensyntagen under arrangementer, som afholdes af os

Kilde
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
– Direkte fra dig
– Fra fabrikkerne (bil- og motorcykel producenterne)
– Koncernselskaber
– Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
– Artikel 6.1.a (samtykke)
– Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
– Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os). Den legitime interesse, der forfølges, er vores interesse i at sikre en effektiv og relevant kommunikation med dig og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af vores aktiviteter på området.
– Artikel 9.2.a (samtykke)
– §11 i databeskyttelses-loven vedrørende CPR-numre

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
Fabrikkerne, hvor biler og motorcykler produceres
– Koncernselskaber
– Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører
– Samarbejdspartnere, herunder i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.

Undtagelser
Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da.

Køresedler (oplysninger om prøveture) opbevares i 5 år.
Pasoplysninger og andre oplysninger indsamlet alene med henblik på din deltagelse i arrangementer, der indebærer rejser og ophold arrangeret af os, slettes senest en måned efter arrangementet er afholdt.

Dataoverførsler til lande uden for EU/EØS

Vi benytter SEMLER IT og CDK’s it-systemer, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt “sikkert tredjeland”, og ellers sker overførslen på grundlag EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.

Karla chat

På vores hjemmeside tilbyder vi en chatfunktion, leveret af GetKarla.ai, vores chatbot-udbyder. Denne funktion er skabt for at hjælpe dig med nemt at finde den information, du søger, og for at forbedre din brugeroplevelse. For at optimere chatfunktionens ydeevne indsamles og analyseres data fra interaktioner. Vi opfordrer derfor til, at du undgår at dele følsomme personoplysninger i chatten. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer og opbevarer data relateret til chatfunktionen, på følgende link: https://getkarla.ai/data-og-sikkerhed/

Åbningstider

Påsken

23. marts
24. marts
25. marts
26. marts
27. marts
28. marts
29. marts
30. marts
31. marts
01. april

Lukket
12:00 – 16:00 (Salg)
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
Lukket
Lukket
Lukket
12:00 – 16:00 (Salg)
11:00 – 15:00 (Salg)

Book et møde

 Udfyld formularen nedenfor, så vender en af vores sælgere tilbage til dig!

....

Book en prøvetur i din drømmebil

Nye biler skal opleves. Book en prøvetur! Vælg det tidspunkt, der passer dig bedst, så er bilen klar, når du kommer.

....

Book en videofremvisning af din drømmebil

Nu kan du opleve din drømmebil hjemme fra sofaen med en personlig videofremvisning på Messenger eller Facetime.

Vi kontakter dig og aftaler et tidspunkt, der passer dig bedst. Så gennemgår vi bilen sammen på Messenger eller Facetime og svarer på alle dine spørgsmål.

....

Kontakt os og få et uforpligtende leasing tilbud

Kontakt os idag for et uforpligtende tilbud. Udfyld formularen nedenfor, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

....

Jeg vil gerne leje kassevognen

Vælg din ønskede lejeperiode. Så kontakter vi dig.

Indtast ønskede start dato
Indtast ønskede slut dato

Jeg vil gerne leje minibussen

Vælg din ønskede lejeperiode. Så kontakter vi dig.

Indtast ønskede start dato
Indtast ønskede slut dato

Prismatch

Hjælp! Jeg har fået en skade!

Ønsker du en lånebil?

Jeg har fået et stenslag!

Book tid på værkstedet

Grundet travlhed på værkstedet, beder vi dig booke en tid min. tre uger frem i tiden, så vi er sikre på at have en åben tid til dig, og din bil.
Har du en hasteopgave, ring på 75 17 36 22
Ønsker du bremserens (adskillelse, rensning og smøring af dine bremser)?*
Ønsker du en flaske med top-op-olie til efterfyldning mellem service?**
Ønsker du lånebil?
* Vi anbefaler, at du får foretaget et bremserens minimum hvert andet år.
  ** Så har du altid den rigtige olie til din bil lige ved hånden. Pris 188,75 kr.

Vil du høre, hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Kontakt os idag for et uforpligtende tilbud. Udfyld formularen nedenfor, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Hør mere om privatleasing

Kontakt os idag for et uforpligtende tilbud. Udfyld formularen nedenfor, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Book en prøvetur i din drømmebil

Nye biler skal opleves. Book en  prøvetur! Vælg det tidspunkt, der passer dig bedst, så er bilen klar, når du kommer.

Book prøvetur

Beregn byttepris